Aller directement àNavigation, Effectuer une recherche ou lecontenu

Stadsverwarming Purmerend
Nous avons également financé
Slim Opgewekt Scholen Slim Opgewekt Scholen Énergie renouvelable
SunUnited SunUnited Énergie renouvelable
Testfield Lelystad 7 Testfield Lelystad 7 Énergie renouvelable

Stadsverwarming Purmerend

Énergie renouvelable (Environnement)

Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) is een innovatief en duurzaam lokaal energiebedrijf. Naast duurzame productie, staan duurzame distributie en duurzame consumptie centraal bij SVP.

Het energiebedrijf is in 2013 gestart met de bouw van Bio Warmte Centrale De Purmer met een vermogen van 44 MWth voor duurzaam opgewekte warmtevoorziening aan 25.000 klanten. Met de nieuwe productiemethode kan de CO2-uitstoot met 50.000 ton per jaar worden teruggebracht. Nu wordt nog gebruik gemaakt van restwarmte van een elektriciteitscentrale.

Staatsbosbeheer gaat de benodigde biomassa leveren in de vorm van gesnipperd hout uit eigen natuurgebieden voor 80% van de warmteopwekking. In de resterende 20% van de warmtebehoefte zal vooralsnog door gasgestookte hulpwarmteketels worden voorzien. Met Staatsbosbeheer wordt onderzocht hoe ook dit verder verduurzaamd kan worden.

http://www.stadsverwarmingpurmerend.nl

Énergie renouvelable

Actuellement, nous sommes largement dépendants des combustibles fossiles pour notre énergie. Ceux-ci causent d’importants dommages à l’environnement et contribuent au réchauffement climatique. C’est pourquoi la Banque Triodos estime qu’il est nécessaire d’opérer un changement fondamental et de se tourner vers les énergies vertes, renouvelables. Pour encourager cette modification, nous finançons le secteur des énergies renouvelables et, en particulier, l’énergie éolienne, solaire et hydroélectrique.

Adresse :
Nieuwe Gouw 20
1442 LE
Purmerend
Nederland