Aller directement àNavigation, Effectuer une recherche ou lecontenu

Boerderij Spanjer
Nous avons également financé
Boerderij Plassendaal Boerderij Plassendaal Agriculture bio
Boerderij Watervliet Boerderij Watervliet Agriculture bio
Boerderij Westerkloeke Boerderij Westerkloeke Agriculture bio

Boerderij Spanjer

Agriculture bio (Environnement)

Boerderij Spanjer ligt midden op Terschelling en is het ecologische bedrijf van Cees en Margriet Spanjer. Op deze boerderij wordt het houden van Aberdeen Angus vleesvee gecombineerd met weidevogelbeheer. De in de winter verkregen strorijke mest blijft een jaar liggen te vercomposteren en wordt in het daarop volgend voorjaar over het land gebracht, goed voor het bodemleven en dus aantrekkelijk voor de vogels.
De kalfjes op de boerderij worden gezoogd door hun moeder en lopen samen met de kudde in de weide. Jongvee wordt ingeschaard op de Groede, een eeuwenoude inschaarweide op de Boschplaat, een ideale weide voor de ontwikkeling van dit ras koeien.
Op de boerderij Spanjer zijn ook nog vakantieappartementen te vinden.

http://www.boerderijspanjer.nl

Agriculture bio

Depuis ses débuts, la Banque Triodos finance l’agriculture biologique parce que ce secteur œuvre d’une manière naturelle et durable en faveur de l’environnement et des animaux. Les agriculteurs bio n’utilisent aucun engrais chimique, pesticide, produit chimique ou organisme génétiquement modifié. Ils respectent également des normes strictes en matière de bien-être animal. Les animaux bénéficient d’une grande liberté de mouvement et d’une alimentation biologique nutritive. De plus, l’agriculture biologique produit nettement moins de gaz à effet de serre que l’agriculture traditionnelle. Son empreinte écologique est donc moins élevée.

Adresse :
Lies 18
8895KT
Terschelling Lies
Nederland