Aller directement àNavigation, Effectuer une recherche ou lecontenu

Vandebron
Nous avons également financé
VOF Treurenburg VOF Treurenburg Énergie renouvelable
Vaanster Energie Vaanster Energie Énergie renouvelable
Vendu Exploitatie Vendu Exploitatie Énergie renouvelable
Volt4U Zonnepanelen Volt4U Zonnepanelen Énergie renouvelable

Vandebron

Énergie renouvelable (Environnement)

Met Vandebron kopen Nederlandse huishoudens duurzame energie rechtstreeks van een producent, zoals een boer met een windmolen of biovergister, zonder tussenkomst van een traditioneel energiebedrijf.

Hiermee is Vandebron een transparante energiedienst. Dat is nodig, want 63% van de consumenten denkt groene stroom te kopen, terwijl 90% van de stroom in Nederland wordt opgewekt met fossiele brandstoffen. Met Vandebron kiezen consumenten daarom zelf hun producent, zodat ze weten waar hun geld naartoe gaat en waar hun energie vandaan komt.

Gebruikers kiezen uit vier type energiebronnen: wind-, zon-, water- en bio-energie. Alle energie wordt opgewekt in Nederland, bijvoorbeeld door een boer met een windmolen of een biogasinstallatie op zijn erf. Voor het eerst kunnen producenten hun energie direct aan de consument verkopen en hun eigen prijs bepalen. Daarmee is dit is het eerste businessmodel dat landelijk de opwek van duurzame energie meer rendabel maakt.

http://www.vandebron.nl

Énergie renouvelable

Actuellement, nous sommes largement dépendants des combustibles fossiles pour notre énergie. Ceux-ci causent d’importants dommages à l’environnement et contribuent au réchauffement climatique. C’est pourquoi la Banque Triodos estime qu’il est nécessaire d’opérer un changement fondamental et de se tourner vers les énergies vertes, renouvelables. Pour encourager cette modification, nous finançons le secteur des énergies renouvelables et, en particulier, l’énergie éolienne, solaire et hydroélectrique.

Adresse :
Herengracht 545
1017 BW
Amsterdam
Nederland