Aller directement àNavigation, Effectuer une recherche ou lecontenu

Maatschap van Os
Nous avons également financé

Maatschap van Os

Agriculture bio (Environnement)

Aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug, op landgoed Moersbergen, ligt de boerderij van Maatschap van Os. Het is een biologisch bedrijf met Limousinvee. De stier, koeien en kalfjes leven in een kudde. Na ongeveer 8 maanden gaan de kalveren in een aparte groep.

Van voor- tot najaar verblijven de koeien op kruidenrijk grasland, in de winter in de potstal. Alle dieren behouden hun horens, waardoor er een duidelijke rangorde is in de groep. Het voer bestaat uit gras, kuilgras, hooi en maïs, alles zelf verbouwd. Verder krijgen ze een kleine hoeveelheid biologische brokken.

Op de boerderij is ook een winkeltje aanwezig, waar verse vleespakketten en bevroren, vacüum verpakt vlees in kleine porties worden verkocht.

http://vanos-biologischlimousinvlees.nl/

Agriculture bio

Depuis ses débuts, la Banque Triodos finance l’agriculture biologique parce que ce secteur œuvre d’une manière naturelle et durable en faveur de l’environnement et des animaux. Les agriculteurs bio n’utilisent aucun engrais chimique, pesticide, produit chimique ou organisme génétiquement modifié. Ils respectent également des normes strictes en matière de bien-être animal. Les animaux bénéficient d’une grande liberté de mouvement et d’une alimentation biologique nutritive. De plus, l’agriculture biologique produit nettement moins de gaz à effet de serre que l’agriculture traditionnelle. Son empreinte écologique est donc moins élevée.

Adresse :
Pittesteeg 8
3941 PV
Doorn
Nederland