Aller directement àNavigation, Effectuer une recherche ou lecontenu

K3Delta
Nous avons également financé
Hopieve B.V. Hopieve B.V. Énergie renouvelable
IE-Hartel 2 IE-Hartel 2 Énergie renouvelable
KiesZon KiesZon Énergie renouvelable
LEDsEnable LEDsEnable Énergie renouvelable

K3Delta

Énergie renouvelable (Environnement)

Sinds 1928 heeft het familiebedrijf K3Delta kennis en ervaring in het verantwoord winnen van zand en grind. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een multidisciplinaire speler in de grondstoffenmarkt, waarin gebiedsontwikkeling een centrale rol vervult.

“Ons werkterrein is de achtertuin van de mensen die er nu wonen, maar ook de leefomgeving van de toekomst.” Met deze gedachte richt K3Delta haar gebieden duurzaam en zorgvuldig in. Dat begint al aan de tekentafel: de inrichting van een project moet het toekomstbeeld van het gebied en haar gebruikers weerspiegelen.

Zonneweide Lingemeren in Echteld is daar een goed voorbeeld van. In Echteld realiseert K3Delta het natuurgebied Lingemeren, onder andere door het creëren van waterplassen. Dit gebeurt door het winnen van zand en grind met een elektrische zandzuiger. Met ruim 4600 zonnepanelen wekt K3Delta genoeg energie op om de zandzuiger zelfvoorzienend te maken. Een unieke innovatie, waarmee ze werken aan een nog schonere omgeving en toewerken naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering.

http://www.k3delta.nl

Énergie renouvelable

Actuellement, nous sommes largement dépendants des combustibles fossiles pour notre énergie. Ceux-ci causent d’importants dommages à l’environnement et contribuent au réchauffement climatique. C’est pourquoi la Banque Triodos estime qu’il est nécessaire d’opérer un changement fondamental et de se tourner vers les énergies vertes, renouvelables. Pour encourager cette modification, nous finançons le secteur des énergies renouvelables et, en particulier, l’énergie éolienne, solaire et hydroélectrique.

Adresse :
Rondweg 29-33
6515 AS
Nijmegen