Aller directement àNavigation, Effectuer une recherche ou lecontenu

Zonnepark Avri
Nous avons également financé
Zelfstroom Zelfstroom Énergie renouvelable
Zon Exploitatie Nederland Zon Exploitatie Nederland Énergie renouvelable
Bethanie Bethanie Projets sociaux

Zonnepark Avri

Énergie renouvelable (Environnement)

Van stortplaats naar zonnepark

Avri bouwt een groot zonnepark, waar inwoners en bedrijven uit de omgeving in kunnen participeren. Het heeft een oppervlakte van bijna 12 hectare (18 voetbalvelden) en levert zo’n 9.000.000 kWh per jaar op. Dit staat gelijk aan het energieverbruik van 2.680 huishoudens.

Avri bouwt het park omdat ze duurzaamheid belangrijk vindt. Als overheidsbedrijf wil het ook een voorbeeld geven in het realiseren van een duurzame samenleving. Daarom is het park gebouwd op de oude stortplaats van Avri, aan de A15 bij Geldemalsen.

Met het bouwen van het zonnepark levert Avri een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van het Energieconvenant Regio Rivierenland. Volgens dit convenant moet in 2020 10% van de in Regio Rivierenland verbruikte energie regionaal opgewerkt worden.

http://www.avri.nl

Énergie renouvelable

Actuellement, nous sommes largement dépendants des combustibles fossiles pour notre énergie. Ceux-ci causent d’importants dommages à l’environnement et contribuent au réchauffement climatique. C’est pourquoi la Banque Triodos estime qu’il est nécessaire d’opérer un changement fondamental et de se tourner vers les énergies vertes, renouvelables. Pour encourager cette modification, nous finançons le secteur des énergies renouvelables et, en particulier, l’énergie éolienne, solaire et hydroélectrique.

Adresse :
Meersteeg 15
4190 CG
Geldermalsen