Aller directement àNavigation, Effectuer une recherche ou lecontenu

De Duinzoom
Nous avons également financé
De Buytenhof De Buytenhof Agriculture bio
De Eekhoeve De Eekhoeve Agriculture bio
De Geitenhoeve De Geitenhoeve Agriculture bio

De Duinzoom

Agriculture bio (Environnement)

De Duinzoom exploiteert onder meer een biologische rundveehouderij. Hier worden zoogkoeien, vrouwelijk jongvee en vleesstieren van 6 tot 24 maanden gehouden. Zij zijn een weide-vogelboerderij met jaarlijks vele kievit-grutto-tureluur en ekster broedparen. Alle voer wordt op eigen land verbouwd. De dieren hebben een optimale huisvesting met veel licht, lucht en ruimte. 's Zomers gaan de dieren met kalveren de wei in. Wij maken volop gebruik van eigen zonne-energie. Wij leveren onze produkten rechtstreeks aan de consument. Ook bent u altijd welkom op onze boerderijen. Voor meer informatie zie onze website:

http://www.ko-kalf.nl

Agriculture bio

Depuis ses débuts, la Banque Triodos finance l’agriculture biologique parce que ce secteur œuvre d’une manière naturelle et durable en faveur de l’environnement et des animaux. Les agriculteurs bio n’utilisent aucun engrais chimique, pesticide, produit chimique ou organisme génétiquement modifié. Ils respectent également des normes strictes en matière de bien-être animal. Les animaux bénéficient d’une grande liberté de mouvement et d’une alimentation biologique nutritive. De plus, l’agriculture biologique produit nettement moins de gaz à effet de serre que l’agriculture traditionnelle. Son empreinte écologique est donc moins élevée.

Adresse :
Jufferenstraat 29
8081 CP
Elburg
Nederland