La description du projet est uniquement disponible en néerlandais
Ontwikkeling lesmateriaal over biologische bedrijfsvoering


Steeds meer consumenten kiezen voor biologische producten. De vraagt neemt dus toe, er is volop ruimte voor nieuwe biologische ondernemers die biologisch boeren of telen. Maar de aandacht in de opleidingen is minimaal. Bionext, die zich inzet voor biologische landbouw, handel en verwerking, wil dat het groen (agrarisch) onderwijs meer aandacht besteedt aan de biologische landbouw. Daarom werken ze samen met drie agrarische opleidingscentra (AOC), Terra, Nordwin en Clusius College. Samen hebben ze het MBO-keuzedeel (keuzevak) Biologische bedrijfsvoering ontwikkeld. Daardoor krijgen deelnemers aan ‘gangbare' agrarische opleidingen de kans kennis te maken en zich te specialiseren op werk in de snel groeiende biologische sector.


Dit nieuwe keuzevak zal per school door een relatief klein aantal deelnemers worden gekozen. Er is een innovatieve aanpak nodig om dit tegen redelijke kosten mogelijk te maken. Daarom laten Bio-next en de drie AOC een digitale leeromgeving (E-learning) ontwikkelen waarbinnen MBO-studenten grotendeels tijd- en plaatsonafhankelijk (online) kunnen leren.


De Warmonderhof (Ae-res MBO Dronten), een bekende opleiding voor de biologisch-dynamische landbouw, heeft aangeboden les-materiaal uit te schrijven en beschikbaar te stellen voor alle groene scholen. Groen Kennisnet gaat daar een online lesmodule van maken die ‘open access' ter beschikking wordt gesteld.


Zo bevorderen ze gezamenlijk de ontwikkeling van de biologische landbouw.