La description du projet est uniquement disponible en néerlandais
Er zijn 8 Alstom windturbines type Eco 110 geplaatst, elk 3MW. De turbines produceren jaarlijks gemiddeld 58.000.000 KWh, goed voor de stroomvoorziening van ongeveer 16.570 huishoudens. Ook is er een 10MW batterij geplaatst, naast het windpark Greenchoice-Hartelkanaal. De batterij wordt gebruikt om de onbalans in de energiemarkt te verkleinen.