La description du projet est uniquement disponible en néerlandais
Herman en Jan Menkveld uit Olst, runnen de Natuurboerderij: Natuurlijk Biologisch Boeren Beheer Menkveld. Zij produceren voedsel door optimaal gebruik te maken van natuurlijke processen die in een gezonde bodem plaats vinden.


Menkveld beheert circa 200 hectare natuurlijke graslanden en betelen circa 50 hectare akkers op gronden van onder andere Staatsbosbeheer, in de uiterwaarden van de IJssel tussen Deventer en Zwolle en landgoed 't Nijendal.


Bij het graslandbeheer passen zij maaibeheer en begrazing hoofdzakelijk met dieren van agrariërs uit de omgeving toe. Zo verbinden wij landbouw en natuurbeheer. Op de akkers telen wij hoofdzakelijk granen en wat maïs die hun weg vinden bij andere biologische bedrijven. Ook worden biologische consumptie aardappelen geteeld die rechtstreeks afgezet worden aan de consument. Een goed product voor een eerlijke prijs.


Door bewust duurzaam om te gaan met de grond ontstaat er op de akkers en de graslanden een grote biodiversiteit. Zo levert Menkveld diverse ecosysteemdiensten.