Onderzoek 'Biologisch Gezonder'

Driebergen, Nederlandwww.louisbolk.org/?page=biologisch-gezonder
Financé par
  • Triodos Foundation Pays-Bas
SecteurAgriculture bio

Description disponible uniquement en néerlandais.

'Biologisch Gezonder?' is een project waarin verschillende buitenlandse en Nederlandse instellingen, waaronder het Louis Bolk Instituut en Wageningen Universiteit, samenwerken aan een onderzoek naar de gezondheidseffecten van biologische voeding. Omdat over dit onderwerp nog zo weinig bekend is, moet eerst onderzocht worden bij welke orgaanfuncties mogelijke gezondheidseffecten afgelezen kunnen worden. Dit zijn de biomarkers: meetpunten voor gezondheid waarmee positieve of misschien ook wel negatieve effecten aangetoond kunnen worden.


Het onderzoek is uitgevoerd bij kippen, die gedurende twee generaties biologisch dan wel gangbaar voer krijgen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of het biologische voer effecten heeft op de toestand en het functioneren van het weerstandsvermogen van de kippen. Zo kan achterhaald worden of het immuunsysteem een geschikte biomarker is.

De inzet is om op termijn met de gevonden biomarkers vervolgonderzoek te doen bij zoogdieren en uiteindelijk bij mensen.