La description du projet est uniquement disponible en néerlandais
Onderzoek naar de effecten van stadslandbouw en voedingseducatie op de gezondheid van kinderen


Een groot deel van de stadsbewoners vervreemdt van de natuur en van landbouw en raakt qua gezondheid steeds verder achterop bij het beter opgeleide, meer verdienende en gezondere deel van de bevolking. Problemen stapelen zich op, wat ook tot economische problemen leidt; lager arbeidspotentieel, hogere sociale kosten en duurdere gezondheidszorg.


Een goed interventieprogramma, gecombineerd met onderzoek kan een situatie opleveren waarnaar vele stadbestuurders nu alleen kunnen verlangen. Het is nodig dat alle losse initiatieven worden geïntegreerd en gecompleteerd tot een samenhangend programma voor scholen, leerlingen en ouders, opgezet in, met en voor de wijk.


Jaap Seidell van de Vrije Universiteit leidt het onderzoek ‘ProefGroen'. Tijdens het onderzoek worden kinderen in achterstandswijken in Amsterdam gevolgd over een periode van vijf jaar, terwijl programma's door de gemeente worden aangeboden die zorgen voor meer kennis van en grotere betrokkenheid bij natuurlijke, biologische landbouw, gezonde voeding en een betere leefstijl met meer beweging en buitenlucht. Het is een multidisciplinair onderzoek waarbij naast gezondheidsaspecten ook de sociale en cognitieve impact wordt gemeten.