La description du projet est uniquement disponible en néerlandais
De “groene revolutie” waarin het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen werd aangemoedigd, heeft de Tibetaanse landbouwgronden in India in de afgelopen decennia aangetast. De oogstopbrengsten liepen dusdanig terug, dat het Tibetaanse bestuur in India in 2002 besloot om te schakelen naar biologische landbouw. Dat vergt een grote investering: training, koeien, compostbakken, goede zaden en extra compost en goed waterbeheer.


In elk Tibetaanse vluchtelingenkamp in India is een coöperatie opgericht waarvan alle boeren lid zijn. Ook zijn er landbouwvoorlichters om het omschakelingsproces te begeleiden en de kennis van de boeren te verbeteren. Stapsgewijs zijn de dorpen voorzien van al het nodige om om te schakelen. Het doel is duurzaam te boeren zodat zelfvoorziening weer mogelijk is. Door mechanisatie en het invoeren van lucratievere gewassen (zoals mango's) probeert men de jeugd weer te interesseren voor het boerenbestaan.


Door de giften van de Triodos Foundation zijn 6 families in staat gesteld om volledig om te schakelen. Ook zijn er 13 waterreservoirs aangelegd tussen de akkers, zodat de boeren ook in tijden van droogte de gewassen kunnen bevloeien.