La description du projet est uniquement disponible en néerlandais
Geen sjoemel maar echt groene stroom


Er zijn veel knoppen om aan te draaien om de energietransitie te versnellen. WISE heeft via de campagne ‘Groene stroom? Ja graag!' veel expertise opgebouwd rond de elektriciteitsmarkt en specifiek de handel in GvO's (Garanties van Oorsprong, de ‘groencertificaten'). WISE ontdekte de mogelijkheden om via handel in GvO's producenten van Nederlandse groene stroom een steuntje te geven. WISE draait nu aan een knop die aan de basis van groene stroom zit. We willen de handel in GvO's zo gebruiken dat duurzame energie producenten profiteren en de productie van duurzame energie kunnen versnellen.

Dit plan gaat over het opzetten van een handelshuis in GvO's onder de WISE vlag. Hierbij staat voorop dat WISE dit als campagnemiddel ziet. WISE heeft niet de ambitie om een commercieel bedrijf op te bouwen. Onze rol is uitgespeeld als de professionele marktpartijen dit fatsoenlijk oppakken.

We willen onderzoeken hoeveel rek er in de markt voor GvO's zit. Hoe veel zijn marktpartijen bereid om maximaal te betalen voor Nederlandse GvO's? En hoeveel van de meerwaarde kunnen we vervolgens doorsluizen naar de opwekkers van duurzame energie in Nederland? Verder willen we onze ervaringen openlijk delen met alle stakeholders om zo structurele veranderingen te bewerkstelligen. We willen graag:

1.Meer marktwerking voor GvO's.

2.Meer kennis en bewustwording rond GvO's

3.Meer transparantie en fairtrade in de handel in GvO's.


Uiteraard zijn deze doelstellingen gerelateerd aan de algemene doelstellingen van WISE; duurzame, betaalbare, betrouwbare en democratische energie voor iedereen, nu en later. Het gaat ons altijd ook om het stimuleren van duurzame energie van NLdse bodem. Zo willen we een bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2 uitstoot en – andere vormen van vervuiling door energieopwekking.


Met de gift van Triodos Foundation is er onderzoek gedaan onder de voornamelijk coöperatieve producenten van schone stroom én er is een succesvolle studiemiddag georganiseerd voor 50 ‘key players' uit de sector. Dit heeft ons enorm geholpen om te bepalen of het de moeite waard is om in de GvO-handel te stappen als campagne.
Lekker snel en meedenkend. Geweldig dat er dit soort fondsen bestaan die zo makkelijk maar scherp en inhoudelijk meedenken.
WISE over Triodos Foundation