Triodos Investment Management (Triodos IM) brengt beleggers samen die een financieel rendement wensen en tegelijkertijd met hun geld duurzame en positieve veranderingen willen bewerkstelligen door te beleggen in ondernemingen die geselecteerd zijn volgens strenge ecologische en sociale criteria.  Triodos IM stimuleert die ondernemingen om hun beleid te verbeteren en zo bij te dragen aan de transitie naar een rechtvaardiger, duurzamere en humanere wereld.

Wat is het verschil tussen verantwoord investeren en desinvesteren ?

Erik Breen ziet toe op de maatschappelijk verantwoorde investeringen die Triodos Bank doet via duurzame beleggingsfondsen: “Met een maatschappelijk verantwoorde investering kan de investeerder zijn geld beleggen in beursgenoteerde bedrijven die voldoen aan onze duurzame selectiecriteria. Zo ontstaat er ook een band tussen investeerders en de gefinancierde bedrijven.”

Triodos IM maakt van die nieuwe relatie gebruik om met de ondernemingen in het beleggingsuniversum een dialoog aan te gaan. “Met de dialoog probeert Triodos IM de ondernemingen te overtuigen duurzamere praktijken aan te nemen. Dat noemen wij engagement. En dat blijkt heel nuttig. Vooral omdat aandeelhouders ondernemingen vaak interpelleren over problemen rond duurzaamheid.

Een desinvestering functioneert helemaal anders. “Daar gaat het meer om een ultieme maatregel, want in feite verbreekt ze de relatie tussen de investeerder en de onderneming. Het is een zeer sterk signaal.” De investeerder benadrukt op die manier fel dat hij niet akkoord gaat met het beleid van de onderneming en financiert haar activiteiten niet langer.

Triodos Bank maakt deel uit van de globale desinvesteringsbeweging. In de eerste plaats door geen fondsen aan te bieden die in de olie-, gas- of steenkoolsector investeren.
Erik Breen, Head of SRI voor Triodos Investment Management

“Desinvestering is een noodzakelijk instrument geworden. Als de dialoog niet leidt tot positieve verandering, houdt dat een rechtstreeks gevolg in voor het bedrijf: de desinvestering. Dat die mogelijkheid altijd bestaat, maakt van de dialoog een nog krachtiger middel.” Triodos Bank maakt deel uit van de globale desinvesteringsbeweging. In de eerste plaats door geen fondsen aan te bieden die in de olie-, gas- of steenkoolsector investeren. Zo sloot Triodos IM al meerdere ondernemingen uit haar fondsen uit, omdat ze niet compatibel waren met onze minimumeisen.

Voorrang voor de energiesector

De desinvesteringsbeweging concentreert zich vandaag op de energiesector. “Bepaalde ondernemingen worden vandaag beschouwd als pioniers in hun sector omdat ze de transitie naar een duurzame wereld mee willen en kunnen waarmaken. Jammer genoeg zien we van dat soort pionierschap weinig of niet in de olie-, gas- en steenkoolsector. Daarom besteden wij zo veel aandacht aan de energiesector als het over desinvestering gaat.”

Overigens, ook traditionele beheerders concentreren hun aandacht steeds meer op de energiesector, in het bijzonder de oliesector, maar dan vanuit een andere invalshoek die louter financieel van aard is. Het gaat dan over de financiële waardering van die ondernemingen, met name van de oliereserves in hun bezit. Die oliereserves worden immers veel minder waard als de wereld resoluut maatregelen neemt om de temperatuurstijging tegen te gaan. De wereldwijde oliereserves zijn simpelweg niet compatibel met de bindende doelstellingen die de CO2-uitstoot moeten inperken. Dat is de reden waarom oliereserves worden beschouwd als ‘stranded assets’, gestrande activa.

Een beweging zoals divestment kan een zeer sterk signaal geven. De traditionele energiesector beschikt op dit moment over genoeg financiering om zijn activiteiten onveranderd voort te zetten. Maar de kostprijs van die financiering zal mettertijd toenemen omdat de sector een hogere risicopremie zal moeten betalen.

Conclusie van Erik Breen: "Vraag uzelf af of uw beleggingen aansluiten bij uw persoonlijke waarden. U zal meteen weten of een sociaal verantwoorde investering iets voor u is."

 

Beleggen

We beleggen het geld dat u ons toevertrouwt enkel in ondernemingen die een positieve sociale en ecologische impact hebben. We zijn ervan overtuigd dat in de toekomst de meest succesvolle bedrijven oplossingen bieden voor een duurzamere samenleving.

Duurzaam beleggen? Met Triodos Bank gaat u verder