Als impactinvesteerder selecteert Triodos Investment Management (Triodos IM) bedrijven die oplossingen ontwikkelen voor de meest kritieke uitdagingen ter wereld op het vlak van duurzaamheid. Triodos IM heeft zeven transitiethema’s gedefinieerd die bepalend zijn voor het veiligstellen van een duurzame toekomst. Deze thema's,  afgeleid van wereldwijde tendenzen die volgens Triodos IM de toekomst zullen vormgeven, zijn de leidraad voor de portefeuillevorming van haar beursgenoteerde aandelen- en obligatiefondsen, en zorgen ervoor dat ze alleen investeert in duurzame koplopers.

In dit artikel richten we ons op innovatie voor duurzaamheid.

Innovatie voor duurzaamheid

Innovatie is altijd sterk bepalend geweest voor de manier waarop de mensheid meer welvaart creëerde en antwoorden vond op sociale, economische en ecologische uitdagingen.

Innovatie heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in hoe de mensheid de welvaart heeft vergroot en antwoorden heeft gevonden op sociale, economische en ecologische uitdagingen.

Op dit moment staan we voor het begin van een vierde industriële revolutie, die voortbouwt op de derde industriële revolutie (digitalisering) en waarin technologische doorbraken in artificiële intelligentie, robotica, het Internet of Things, zelfrijdende voertuigen, 3D-printing, nanotechnologie, biotechnologie, materiaalwetenschap, energieopslag en kwantum computing waarschijnlijk zullen leiden tot een volledige transformatie van hoe bedrijven produceren en hoe ze worden beheerd en bestuurd.

Dergelijke innovaties kunnen bijvoorbeeld helpen om de uitstoot van broeikasgassen en de hoeveelheid afval te verminderen doordat de productie efficiënter wordt gemaakt. Zij kunnen ook de sociale inclusie bevorderen. Ook andere innovaties kunnen bijdragen aan een duurzamere toekomst. Ook al is het moeilijk om de technologie van de toekomst te voorspellen, één ding is zeker: we hebben technologie nodig om de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid te overwinnen.

Dit betekent niet dat innovatie altijd positief is. De bedoeling is misschien goed, maar de uitkomst kan twijfelachtig zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor bescherming van digitale gegevens en privacy. Innovatie vereist altijd een evenwichtige aanpak. Voordat Triodos IM belegt in een bepaalde innovatie moet er altijd een bevestigend antwoord zijn op twee vragen: draagt de innovatie bij aan de transitie naar een duurzame wereld en komen de kwaliteit van leven, veiligheid en waardigheid van mensen niet in het gedrang?

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN aanpakken

Investeren in innovatie voor duurzaamheid

Wij zitten midden in een voortgaande digitale revolutie. Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is essentieel om deze verandering in de komende jaren te verwezenlijken. Duurzame innovaties op basis van ICT kunnen bijvoorbeeld betere gezondheids- en vervoerssystemen opleveren, de leefbaarheid verbeteren en helpen zorgen voor schoon water en schone lucht. Belegbare oplossingen variëren van ondernemingen die actief zijn op het gebied van slimme toeleveringsketens tot bedrijven die zich bezighouden met robottechnologie en data-gedreven innovatie. Wat betreft deze laatste groep onderzoekt Triodos IM zorgvuldig hoe bedrijven omgaan met de vertrouwelijkheid van gegevens en gegevensbeveiliging. Triodos IM belegt ook in ondernemingen die oplossingen bieden om consumenten en ondernemingen te beschermen tegen de bedreigingen van de steeds meer digitale samenleving.

Triodos IM belegt ook in bedrijven die beschikken over nieuwe technologieën die niet vallen onder de andere transitiethema’s, dat wil zeggen bedrijven met nieuwe producten, diensten of bedrijfsmodellen.

Ontsnappen aan het innovatiedilemma binnen duurzame ontwikkeling

"De definitie van duurzame ontwikkeling die door de commissie Brundtland is geformaliseerd in het rapport ‘Our Common Future’ bevat belangrijke nuanceringen die bepalend zouden moeten zijn voor de rol van innovatie. Volgens die definitie is ontwikkeling duurzaam wanneer ze “aansluit op de behoeften van het heden zonder dat ze het vermogen van toekomstige generaties in het gevaar brengt om in hun eigen behoeften te voorzien . Dit betekent dat wij bij innoveren binnen een bedrijf, binnen de overheid en in de burgermaatschappij rekening moeten houden met de behoeften van allerlei mensen, ook zij die niet kunnen deelnemen aan de grote conferenties over duurzame ontwikkeling en klimaatverandering; doordrongen moeten zijn van de relevantie en diversiteit van capaciteiten, dat wil zeggen het vermogen van personen en gemeenschappen om te voorzien in deze behoeften, evenals van harde grenzen die voortkomen uit ecosystemen en het milieu; een tijdschema moeten hanteren dat verder gaat dan de kortetermijnbelangen van de huidige leiders en burgers en rekening houdt met volgende generaties, waardoor wij anders gaan denken over wat veerkracht en efficiëntie inhouden; onze onderlinge afhankelijkheid binnen een mondiale gemeenschap accepteren en onderkennen dat het doel van collectieve welvaart kan worden ondermijnd wanneer hulpbronnen door concurrerende groepen worden misbruikt.” Nicholas Davis, Head of Society and Innovation, Lid van het Executive Committee, tijdens het World Economic Forum (WEF).

 

Beleggingsoplossingen

ASML - Een innovatieve kracht in halfgeleiders

ASML biedt chipmakers alles wat ze nodig hebben: hardware, software en diensten voor de massaproductie van patronen op silicium. De belangrijkste technologie van het bedrijf is het lithografiesysteem dat hightech hardware en geavanceerde software samenbrengt om het productieproces van chips tot op de nanometer te beheersen. Bekende chipmakers als Samsung, Intel en TSMC gebruiken ASML-technologie. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Veldhoven (Nederland) en telt meer dan 60 kantoren in 16 landen. Er werken wereldwijd 19.000 mensen bij ASML.

Het bedrijf heeft een uitstekende staat van dienst en is koploper in innovatie op de markt voor halfgeleiders. Door te helpen chips goedkoper en krachtiger te maken, draagt ASML bij tot het aantrekkelijker maken van halfgeleidertechnologie voor een steeds groter gamma producten en diensten. Dit maakt op zijn beurt vooruitgang mogelijk op gebieden als gezondheidszorg, energie, mobiliteit en entertainment.

ASML heeft sterke milieu- en sociale programma's, ook voor de toeleveringsketen, en heeft tot doel om tegen 2020 100 % hernieuwbare energie te gebruiken.

Cree - Disruptieve technologieën nastreven die industrieën veranderen

Het Amerikaanse Cree ontwikkelt halfgeleiderproducten via twee afzonderlijke ondernemingen: Wolfspeed en LED products. Wolfspeed produceert energieproducten van siliciumcarbide (SiC) en radiofrequentietoestellen (RF) met gallium nitride (GaN). LED products verkoopt ledchips en ledcomponenten, die vervolgens worden gebruikt voor de ontwikkeling van ledlampen, videoschermen en verlichting voor de automobielsector en gespecialiseerd gebruik.

Halfgeleiders met SiC en GaN zullen een fundamentele technologie zijn voor toestellen op nieuwe elektriciteitsnetwerken en alternatieve energie. Zij stellen apparaten in staat bij veel hogere spanningen, frequenties en temperaturen te werken dan conventionele halfgeleidermaterialen zoals silicium. Samen maken deze eigenschappen ze zeer waardevol voor het omzetten van energie. Bovendien versnellen SiC-halfgeleiders ook de transformatie van de automobielsector naar elektrische voertuigen, aangezien zij de fabrikanten van elektrische voertuigen in staat stellen het bereik van hun batterijen te maximaliseren (grotere afstand per lading en sneller laden), de koelvereisten te verminderen en de voetafdruk van de omvormer en batterij in het voertuig te minimaliseren (kleinere en lichtere systemen).

Landis & Gyr - Beter omspringen met energie

Het Zwitserse bedrijf Landis & Gyr is een marktleider op het gebied van energiebeheeroplossingen. Dergelijke oplossingen worden geïnstalleerd op eindpunten (huizen), transmissie- en distributiestations. Zij stellen nutsbedrijven in staat om het gebruik van het elektriciteitsnet te meten (voor facturering), te monitoren, te controleren en te optimaliseren. De meeste oplossingen kunnen alleen de eerste twee dingen doen. Het bedrijf heeft ongeveer 6.000 werknemers, is actief in meer dan 30 landen en bedient meer dan 3.500 nutsbedrijven in de hele wereld. Het heeft de grootste wereldwijde geïnstalleerde basis van meer dan 300 miljoen meters, waarvan meer dan 60 miljoen smart devices zijn.

Slimme meters zijn belangrijk in de uitrol van slimme netwerken en gedecentraliseerde energieopwekking, beide van cruciaal belang in de energietransitie. Nutsbedrijven en consumenten krijgen inzicht in hun energieverbruik en kunnen daardoor hun gedrag aanpassen om het energieverbruik te verminderen. Bovendien stelt het gebruik van slimme meters nutsbedrijven in staat om de piekvraag te verminderen en de in- en uitstroom van elektriciteit op het net te monitoren.

Wilt u meer weten over de Triodos IM beleggingsaanpak?

Lees dan de white paper over impactbeleggen via beursgenoteerde aandelen en obligaties.