Chris Coppije, Senior Relationship Manager

Hoe kunnen jullie garanderen dat ik bij Triodos niet in schadelijke sectoren beleg?

“Dat kunnen we dankzij de methode waarmee aandelen en obligaties voor de Triodos-beleggingsfondsen geselecteerd worden. Want daarvoor komen alleen bedrijven in aanmerking die een positieve impact hebben op mens en planeet. Veel financiële instellingen gebruiken de zogenaamde ‘best in class’ methode: binnen elke sector selecteren ze dan de bedrijven die het best scoren op ecologische of sociale criteria. Zo komen dan ook de beter scorende bedrijven uit niet-duurzame sectoren in je portefeuille terecht, zoals een bedrijf uit de petroleumsector dat ook een windmolenpark uitbaat. Bij ons ga je geen enkel bedrijf uit de petroleumsector in de portfolio vinden, want die sector is uitgesloten.”  

Wat voor bedrijven zitten er dan wel in jullie fondsen?

“Bedrijven die positieve impact hebben, worden geselecteerd door Triodos Investment Management – de beheerder van de Triodos-fondsen. Allereerst bekijken de analisten van Triodos IM of een bedrijf bijvoorbeeld een positieve bijdrage levert aan duurzame infrastructuur en mobiliteit, aan sociale inclusie, aan hernieuwbare energie … In totaal zijn er zo zeven transitiethema’s.   

Werkt een bedrijf op een van die thema’s, dan wordt het afgetoetst aan onze minimumeisen. Zo worden bedrijven uitgesloten die arbeidsrechten of mensenrechten schenden, of die zich inlaten met wapens, kernenergie, fossiele brandstof ... Op onze website kan je alle bedrijven terugvinden waarin de Triodos-fondsen beleggen.” 

Maar wat als een bedrijf van koers verandert?

“Een recent voorbeeld daarvan is een Amerikaanse recyclagebedrijf dat een concurrent overnam die aan schaliegasontginning deed. Het bedrijf is niet zonder meer uit de portefeuille verwijderd: de analisten gaan altijd eerst in dialoog met de bedrijven. In dit geval bevroegen ze de plannen na de overname: zouden ze de schaliegasactiviteiten afstoten? Reconverteren? Dat was niet het geval. Daarom is het bedrijf uit het portfolio gegaan.”

In wat voor wereld wil jij beleggen?   

Wil jij ook beleggen in organisaties met een positieve impact op de wereld? Bij Triodos Bank vind je uitsluitend zulke beleggingen. Wapenhandel, fossiele brandstof of andere schadelijke sectoren komen er bij ons niet in.  Ontdek onze beleggingsfondsen.  

Voor wie niet graag tijd besteedt aan zelf beleggen, bieden jullie ook vermogensbeheer aan. Wat houdt die dienst precies in? 

“Als relatiebeheerder begeleid ik jou om de meest geschikte beleggingen te vinden. We spreken onder meer over je persoonlijke situatie, je behoeftes en interesses, je beleggingshorizon, het risico dat je bereid bent om te nemen. En aan de hand van een vragenlijst maken we dan samen een risicoprofiel op."

"In functie van je profiel beleggen we je geld dan in een selectie van Triodos-impactfondsen binnen het Triodos Impact Portfolio, want zo heet de dienst. Heb je bijvoorbeeld een neutraal risicoprofiel, dan bestaat je portefeuille voor 42,5 % uit aandelen, voor 50 % uit obligaties en voor 7,5 % uit beleggingen in thematische fondsen zoals microfinanciering. Heb je een dynamisch profiel, dan zal het percentage aandelen hoger zijn, met een defensief profiel is dat percentage lager. Vervolgens volgen we de evolutie in je portefeuille op, zodat je hoeveelheid aandelen steeds binnen de marges van jouw risicoprofiel blijft.” 

Moet ik een groot bedrag hebben om van die dienst gebruik te maken? 

“Je kan al instappen vanaf 25.000 euro en vervolgens kan je verhogen met schijven van 5.000 euro om je vermogen verder op te bouwen. Je moet vooral dat geld een tijdje kunnen missen. Je kan weliswaar altijd je geld opnemen per schijf van 5.000 euro, maar beleggen wordt pas interessant als je het geld minstens vijf jaar laat staan.”

Beleg je geld in een eerlijke, duurzame en groene toekomst