Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Triodos Bank nv (maatschappelijke zetel Nederland)

Triodos Bank is het Belgische bijkantoor van Triodos Bank nv, een naamloze vennootschap naar Nederlands recht met maatschappelijke zetel te 3704 EC Zeist (Nederland), Nieuweroordweg 1, ingeschreven in het handelsregister te Utrecht onder het nr. 62.415, en met administratieve zetel te 1000 Brussel, Hoogstraat 139/3, btw-nummer BE 0450 507 887, RPR Brussel.