Alle hieronder genoemde rendementen zijn berekend door Triodos Bank nv, op basis van de intrinsieke waarde, inclusief herbelegging van het dividend. Het zijn rendementen vóór kosten en taksen. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst en kunnen misleidend zijn.