Certificaten van aandelen Triodos Bank

Investeer in de bank zelf

Waarom beleggen in Triodos Bank zelf?

Een onafhankelijke bank naar Nederlands recht

Welke rechten hebt u als certificaathouder?

Een certificaat van aandeel Triodos Bank is een financieel instrument uitgegeven door de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (Stichting naar Nederlands recht - afgekort: SAAT ). Tegenover elk certificaat van aandeel Triodos Bank staat één aandeel in het kapitaal Triodos Bank nv (bank naar Nederlands recht).

 Een certificaat van aandeel geeft u dezelfde economische rechten als een gewoon aandeel van Triodos Bank. Namelijk het recht op 100% van over de aandelen Triodos Bank uit te keren dividenden. Houders van certificaten van aandelen hebben een voorkeursrecht in evenredige verhouding tot het aantal door hen gehouden certificaten van aandelen, welk recht door de directie kan worden beperkt of uitgesloten conform artikel 4 van de statuten van Triodos Bank nv (*).

  1. Op de algemene vergadering van de SAAT die minstens jaarlijks wordt gehouden, heeft elke certificaathouder stemrecht evenredig met het aantal certificaten in zijn bezit, met een beperking van 1.000 stemmen. Op die algemene vergadering kan een certificaathouder een stem uitoefenen om de bestuurders van de SAAT te benoemen; de mogelijke toekenning of aanpassing van de vergoeding van de leden van de raad van bestuur van de SAAT goed te keuren; en de mogelijke aanpassingen aan de administratieve voorwaarden of de statuten van de SAAT goed te keuren.
  2. Daarnaast heeft een certificaathouder het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering van Triodos Bank nv. Als certificaathouder hebt u daar geen stemrecht maar u kunt vragen stellen en discussiëren met leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van Triodos Bank nv.

(*) Op 29 juni 2020 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders van Triodos Bank de Raad van Bestuur de bevoegdheid verleend om dat voorkeursrecht gedurende een periode van 30 maanden uit te sluiten zoals vermeld wordt in de samenvatting prospectus 24-09-2020 onder de sectie ‘Rechten verbonden aan de aandelen’. De uitgifte van certificaten van aandelen is doorlopend en zonder voorkeursrecht, zoals vermeld wordt op pagina 1 van het prospectus.

De risico's die je loopt

We vinden het belangrijk dat je op de hoogte bent van alle risico’s van onze beleggingsproducten.

Actuele koers

Rendement

Dividend

Kosten en taksen

Zie wat je geld doet

Volg de ondernemers en de projecten die met jouw geld door Triodos Bank werden gefinancierd.

Documenten