Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Privacy- en cookiestatement

Informatie over wat wij doen met uw persoonlijke gevens

Triodos Bank nv respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar website. Met dit Privacy- en cookie statement wil Triodos  Bank nv u inzicht geven in de wijze waarop zij met uw privacy omgaat. In dit statement wordt belangrijke informatie gegeven over de wijze waarop en voor welke doeleinden Triodos Bank nv persoonsgegevens verwerkt en cookies plaatst.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren, zoals uw naam, telefoonnummer, geboortedatum.

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Triodos Bank nv voor het beoordelen en accepteren van een klant, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met een klant met betrekking tot financiële producten en diensten en het afwikkelen van het betalingsverkeer. Daarnaast gebruikt zij deze gegevens voor het verrichten van analyses ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden, het beheren van relaties met klanten met inbegrip van het voorkomen en bestrijden van fraude en witwassen, het uitvoeren van marketingactiviteiten en om te voldoen aan de wet.

Bezwaar maken, gegevens inzien of corrigeren

Wilt u geen informatie over onze producten en diensten ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken bij Triodos Bank nv. Ook  hebt u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, deze te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk aanvragen bij Triodos Bank nv. De contactgegevens van Triodos Bank kunt u hieronder vinden.

Naleving wet en gedragscode

Bij de verwerking van persoonsgegevens leeft Triodos Bank nv de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen na, zodat uw privacy wordt gewaarborgd. Die Gedragscode, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars, kunt u vinden op www.nvb.nl .

Triodos Bank nv heeft haar verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (‘CBP’) waar ze zijn opgenomen in het register.

Het gebruik van websites

Triodos Bank nv heeft passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van haar websites te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan.

Opname van klantgesprekken 

Telefoongesprekken gevoerd door medewerkers van de Afdeling Klantcontact kunnen opgenomen worden voor coachingsdoeleinden. Die opnames worden na 7 dagen automatisch gewist.

Cookies

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website die u bezoekt, geplaatst wordt op uw computer of andere apparaten zoals een telefoon of tablet. Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld om gegevens van bezoekers te onthouden, of om bezoekers over verschillende websites te volgen. Hierdoor kunnen websites bijvoorbeeld de gebruikerservaring verbeteren en bepaalde webstatistieken bijhouden, zoals het aantal bezoekers van de website.

Waarom gebruikt Triodos Bank cookies?

Triodos Bank gebruikt cookies voor de hiervoor genoemde redenen op haar websites en in haar digitale nieuwsbrieven. Onderaan dit Privacy- en cookie statement kunt u in detail zien welke cookies Triodos Bank NV plaatst en welk doel ze dienen. We slaan op verzoek van bezoekers gegevens op zoals gebruikersnaam of -nummer in Internet Bankieren, maar nooit persoonlijke gegevens zoals wachtwoorden of IP-adressen (identificatienummer van uw computer op internet).

Triodos Bank nv gebruikt Google Analytics om gegevens te verzamelen over het gebruik van www.triodos.be. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt, zodat het gedrag van individuele bezoekers daaruit niet te herleiden is.

Voor de Internet Bankieren omgeving (https://banking.triodos.be) gebruiken we eenvoudige webstatistieken. Deze informatie is alleen binnen Triodos Bank NV opgeslagen en te gebruiken.

Wie plaatsen er nog meer cookies?

Ook worden er bij uw bezoek aan de website van Triodos Bank nv cookies geplaatst door derden. Triodos Bank werkt voor campagnes namelijk samen met externe partijen die soms gebruik maken van cookies om hiermee op uw interesses toegespitste advertenties te kunnen tonen. Wie naast Triodos Bank nv cookies plaatsen en met welk doel dit gebeurt vindt u terug in het tweede schema ‘Cookies van derden’, zoals opgenomen onderaan dit Privacy- en cookie statement.

Hoe verwijder ik cookies?

U kunt cookies via de instellingen van uw browser (programma waarmee u websites bezoekt)  uitschakelen of verwijderen. Hoe u dit kunt doen leest u op de volgende website: http://cookiesverwijderen.net/ .
Het uitschakelen van cookies leidt echter tot een minder goede werking van onze websites en digitale nieuwsbrieven.

Wijzigingen Privacy- en cookie statement

Doordat de privacy wetgeving en Gedragscode van tijd tot tijd worden aangepast en verbeterd, is ook dit Privacy- en cookie statement aan veranderingen onderhevig. Het verdient dan ook aanbeveling om dit statement regelmatig te raadplegen indien u de website van Triodos Bank nv bezoekt.

Vragen?

Hebt u nog vragen over dit Privacy- en cookie statement? Neem dan contact op met onze klantendienst .

In de tabel hieronder kunt u detailinformatie lezen over cookies gebruikt door Triodos Bank:

Naam cookie Domein dat het cookie gebruikt Doel Bewaartermijn cookie
 JSESSIONID http://www.triodos.be Gebruikerservaring Dit cookie wordt gebruikt om de bruikbaarheid van de publieke website (d.w.z. niet-Internet Bankieren pagina's) te verbeteren door gedurende het bezoek gegevens van een gebruiker te onthouden. Hiermee worden bijvoorbeeld de zoekcriteria in ‘Breng uw spaargeld in kaart’ bewaard en worden recent bezochte pagina's en pagina's laatste bezoek in de footer getoond. Cookie verloopt aan het einde van de gebruikerssessie.
_utma_utmb_utmc _utmz http://www.triodos.be Analyse We maken gebruik van Google Analytics cookies om bezoek aan onze website te meten en te analyseren. Met deze gegevens kunnen we rapporteren en onze website verbeteren. Met behulp van cookies verzamelen we, anoniem informatie over bijvoorbeeld het aantal bezoeken en bezoekers op de site, hoe bezoekers op de site zijn gekomen en welke pagina’s ze hebben bezocht. _utma: 2 jaar_utmb: 15 min._utmc: einde sessie _utmz: 2 jaar
dp550Datadp550RememberMeib2LocaleDataloginType https://banking.triodos.be Gebruikerservaring Deze cookies vergroten het gebruiksgemak van ‘Triodos Internet Bankieren’, zowel bij het inloggen als het gebruik van deze dienst. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan: • Herkennen van land en de -taal van een bezoeker. • Op verzoek onthouden of een gebruiker wil inloggen met gebruikersnaam of token. • Op verzoek onthouden van het gebruikersnummer van een token van gebruikers. • Op verzoek de gebruikersnaam (versleuteld) onthouden van een gebruiker. 90 dagen
JESSIONIDJavax.faces.ClientloggedInIB LB_IN https://banking.triodos.be Gebruikerservaring • In stand houden van de gebruikersessie bij schakelen tussen Internet Bankieren en de publieke website. Cookies verlopen aan het einde van de gebruikerssessie.

In de tabel hieronder kunt u detailinformatie lezen over cookies gebruikt door derden:

Naam cookie Domein dat het cookie gebruikt Doel Bewaartermijn cookie
_atuvc uid http://www.addthis.com Gebruikerservaring Deze cookies zijn nodig voor de werking van AddThis, een functie om content te delen in sociale media zoals Facebook en Twitter. Deze functie wordt pas geactiveerd op verzoek van een bezoeker en verzend dan pas gegevens over de gebruiker. 2 jaar
_e_0qFF_0actdatrlsdreg_fb_gatereg_fb_ref wd http://www.facebook.com Gebruik en analyse Facebook gebruikt deze cookies om gebruikers content te laten delen op hun Facebookpagina en te meten welke content gedeeld wordt. _e_0qFF_0: 1 weekact: 90 dagendatr: einde sessielsd: einde sessie reg_fb_gate: einde sessiereg_fb_ref: einde sessie wd: einde sessie
X-LI-IDC http://www.linkedin.com Gebruik en analyse LinkedIn gebruikt deze cookies om gebruikers content te laten delen op hun LinkedInpagina en te meten welke content gedeeld wordt. Cookie verloopt aan het einde van de gebruikerssessie.
VISITOR_INFO1_LIVE http://www.youtube.com Analyse Youtube gebruikt deze cookies om het aantal kijkers van embedded video te meten. 240 dagen


Downloads