Klacht indienen

 • Wil jij je klacht of suggestie kwijt?

  Laat het ons weten. Neem hiervoor contact op met uw relatiebeheerder of een medewerker van Customer Services per telefoon of e-mail. 

  Telefoon: 02 548 28 51

  E-mail: info@triodos.be

 • Je vindt geen gehoor?

  Ben je niet tevreden over de oplossing die jou werd voorgesteld? Neem dan rechtstreeks contact op met onze interne klachtendienst:

  Triodos Bank
  Complaints Management
  Hoogstraat 139/3
  1000 Brussel
  complaints@triodos.be

  Wij sturen je een ontvangstbevestiging en behandelen je klacht zo snel mogelijk.

 • Niet tevreden met ons antwoord?

  Doe dan een schriftelijk beroep op de ombudsman voor de financiële sector :

  Ombudsfin - Ombudsman in financiële geschillen**
  North Gate II, Koning Albert II-laan 8
  1000 Brussel
  Tel.: +32 2 545 77 70
  ombudsman@ombfin.be 
  http://www.ombudsfin.be/

 • Heb je een product online gekocht?

  Als je een product online hebt gekocht en je bent een consument, dan kun je een klacht indienen via het online geschillenorgaan van de Europese Commissie.

   U vindt meer informatie hierover via de site Europese Commissie - Onlinegeschillenbeslechting.

   (*) Triodos Bank onderschreef de gedragscodes voor klachtenmanagement in de banken.
  (**) De Ombudsman in financiële geschillen is een gekwalificeerde entiteit.