Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om uitstel van betaling te krijgen? 

U kunt een uitstel van betaling van uw hypothecair krediet vragen als u aan elk van deze 4 voorwaarden voldoet:
1. Uw inkomen is gedaald of valt weg door de coronacrisis door: 
  • tijdelijke of volledige werkloosheid 
  • ziekte ten gevolge van COVID-19
  • sluiting van uw zaak 
  • overbruggingsmaatregelen 
Bij koppels is het voldoende dat het inkomen van een van de partners daalt of wegvalt door de coronacrisis.
2. Op 1 februari 2020 hebt u geen betalingsachterstand op het hypothecair krediet waarvoor u uitstel vraagt.

3. Het hypothecair krediet is aangegaan op de enige woning en de hoofdverblijfplaats in België van de kredietnemer(s) (op het moment dat de aanvraag tot betalingsuitstel wordt gedaan). 
4. Op het moment dat u de aanvraag tot betalingsuitstel doet, is uw spaarbuffer kleiner dan 25.000 EUR. Daarbij wordt gekeken naar uw totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in uw beleggingsportefeuille bij uw eigen of bij een andere bank/kredietgever. Pensioensparen hoeft u hier niet in mee te rekenen.
Belangrijk: U kunt maar een aanvraag tot betalingsuitstel indienen als u maar 1 woning bezit, geen 2 woningen.