Als ik een belangrijke som via mijn Triodos rekening moet laten passeren, zal ik dan negatieve interesten moeten betalen?

Door de rente te berekenen op het gemiddelde van de saldo’s op zicht- en spaarrekeningen, is de mogelijke invloed van tijdelijke saldoschommelingen beperkt.

Het is alleen als het maandelijkse gemiddelde hoger is dan 500.000 EUR, dat de negatieve interest van -0,50% zal toegepast worden en dan alleen maar op het bedrag dat erboven uitkomt.