Hanteert Triodos Bank een negatieve creditrente?

Voor particulieren hanteren we (sinds 6 oktober 2020) een negatieve interest op het bedrag boven 500.000 euro op de niet-gereglementeerde Triodos Impact Savings spaarrekening. Indien de tegoeden op de spaarrekening(en) niet hoger liggen dan dat bedrag, wordt geen negatieve creditrente toegepast.

Een negatieve creditrente wordt (sinds 1 juli 2020) daarnaast eveneens toegepast op zichtrekeningen en spaarrekeningen van professionele klanten. Meer informatie vindt u op de pagina rond creditrente voor rechtspersonen.