Heeft de trimestriële uitkering van de getrouwheidspremie fiscale gevolgen?

De fiscale vrijstelling op een eerste schijf rente-inkomsten blijft behouden. Voor rente-inkomsten die het bedrag van de vrijstelling overschrijden wordt zoals voorheen wel roerende voorheffing ingehouden maar die blijft onveranderd op 15%.

De toepassing van die vrijstelling van de roerende voorheffing zal anders gebeuren: bij elke uitbetaling van rente-inkomsten (basisrente en/of getrouwheidspremie) moet voortaan worden gecontroleerd of het totaalbedrag dat in het lopende kalenderjaar werd uitbetaald de grens voor de vrijstelling van roerende voorheffing niet heeft overschreden. Dat gebeurt automatisch als de grens bereikt is op 1 rekening. Bij meerdere rekeningen moet u dat zelf berekenen.