Heeft SAAT een minimum aantal gereserveerde stemmen onder het nieuwe stembeleid van 1 certificaat = 1 stem?

Dit is het antwoord van SAAT: SAAT is geen eigenaar van certificaten. SAAT is de uitgever van de certificaten. In het 'One Share One Vote-model', als geen van de certificaathouders SAAT opdracht geeft om te stemmen, zal SAAT ook geen stem uitbrengen (ongeacht of alle certificaathouders een stemvolmacht aanvragen). Er zal geen minimum aantal stemmen voor SAAT worden gereserveerd.