Het aantal certificaten van aandelen Triodos Bank wordt nu uitgedrukt in drie decimalen. Wat betekent dat concreet voor mij?

Voor uw aankooporders

Om te beleggen hoeft u niet meer een veelvoud van de waarde van één certificaat (plus de kosten) te storten. Vanaf nu wordt het volledige bedrag – min de instapkosten – belegd.
Na verwerking van uw order wordt het aantal certificaten tot en met drie decimalen bijgeschreven op uw Triodos effectenrekening.

 Voor uw verkooporders

U kunt ons een verkooporder doorgeven voor een aantal tot en met drie decimalen.

Voor uw dividendbetaling in stockdividend

  • Als u onvoldoende certificaten bezat om een stockdividend te ontvangen, kreeg u tot 2013 de dividendbetaling in contanten, waarvan de Nederlandse dividendbelasting van 15% en de Belgische roerende voorheffing van 25% afgehouden werden.
    Vanaf 2014 ontvangt u decimalen van certificaten van aandelen waarop alleen de Belgische roerende voorheffing van 25% verschuldigd is.
  • Als u voldoende certificaten bezat om een stockdividend te ontvangen, kreeg u tot 2013 een geheel aantal certificaten van aandelen Triodos Bank als stockdividend en een dividendbetaling in contanten voor het resterende bedrag.
    Vanaf 2014 ontvangt u certificaten van aandelen met decimalen voor de gehele dividendbetaling.

In beide gevallen krijgt u een aparte brief om de Belgische roerende voorheffing te betalen.