Hoe gebeurt een arbitrage (omruiling)?


Een arbitrage is een omruiling van deelbewijzen tussen compartimenten/klassen van Triodos Sicav I.

Die omruiling van deelbewijzen van één compartiment/klasse in deelbewijzen van een ander compartiment/klasse wordt behandeld als een verkoop gevolgd door een aankoop.

De verkoop

  • Bij de verkoop zijn de gebruikelijke taksen verschuldigd zoals vermeld in het document 'Hoe investeert u in Triodos beleggingsfondsen via de Triodos Mobile Banking app ?'.
  • De verkoop volgt de gebruikelijke timing.

De aankoop

Er bestaat een document met essentiële beleggersinformatie met informatie over het product (in het Nederlands, specifiek voor elk compartiment/klasse). Lees het en ook het prospectus (in het Engels) voordat u inschrijft. Wij raden u ook aan om de periodieke verslagen (in het Engels) te raadplegen. Alle documenten zijn online beschikbaar.

  • Voor de aankoop in het kader van een arbitrage wordt geen instapvergoeding aangerekend.
  • De aankoop wordt de dag na de uitvoering van de verkoop uitgevoerd en volgt de gebruikelijke timing.

Stuur ons het /KM/files/uploaded\NL_ArbitrageOrder_SicavI_F2F.pdfarbitrageformulier(PDF) ondertekend terug en geef het aantal deelbewijzen aan voor het compartiment die u wilt omruilen. Dat kan

  • per post naar Triodos Bank, Middle Office Retail Banking, Hoogstraat 139/3, 1000 Brussel
  • ingescand via een beveiligd bericht in Internet Banking.

Onze medewerkers helpen u graag als u vragen hebt: bel 02 548 28 51 of mail naar info@triodos.be.