Hoe gebeurt een arbitrage (omruiling)?


Een arbitrage is een omruiling van deelbewijzen tussen compartimenten/klassen van Triodos Sicav I.

Die omruiling van deelbewijzen van één compartiment/klasse in deelbewijzen van een ander compartiment/klasse wordt behandeld als een verkoop gevolgd door een aankoop.

De verkoop

  • Bij de verkoop zijn de gebruikelijke taksen verschuldigd zoals vermeld in het document 'Hoe investeert u in Triodos beleggingsfondsen via de Triodos Mobile Banking app ?'.
  • De verkoop volgt de gebruikelijke timing.

De aankoop

Er bestaat een document met essentiële beleggersinformatie met informatie over het product (in het Nederlands, specifiek voor elk compartiment/klasse). Lees het en ook het prospectus (in het Engels) voordat u inschrijft. Wij raden u ook aan om de periodieke verslagen (in het Engels) te raadplegen. Alle documenten zijn online beschikbaar.

  • Voor de aankoop in het kader van een arbitrage wordt geen instapvergoeding aangerekend.
  • De aankoop wordt de dag na de uitvoering van de verkoop uitgevoerd en volgt de gebruikelijke timing.

Stuur ons het arbitrageformulier ondertekend terug en geef het aantal deelbewijzen aan voor het compartiment die u wilt omruilen. Dat kan

  • per post naar Triodos Bank, Middle Office Retail Banking, Boudewijnlaan 31/5 - 1000 Brussel
  • ingescand via een beveiligd bericht in Internet Banking.

Onze medewerkers helpen u graag als u vragen hebt: bel 02 548 28 00 (van 09.00 tot 13.00) of mail naar [email protected].