Hoe kan ik volmacht geven of verwijderen op mijn rekening?

Bij het openen van een rekening:

Om volmacht te geven, vult u de gegevens van de volmachtdrager in op het formulier.

De handtekeningkaart vult u in als titularis en u vraagt aan de persoon die u volmacht geeft om het formulier en de handtekeningkaart te tekenen als volmachtdrager. 

Bij het formulier voor het openen van uw rekening voegt u een recto-versokopie van de identiteitskaart van de volmachtdrager(s).

Een volmacht geven of verwijderen na het openen van een rekening:

Als u het achteraf wilt doen, neem dan contact op met een medewerker van Customer Services om uw vraag te behandelen.