Hoe kan ik volmacht geven?

Om volmacht te geven, volstaat het dat u de identiteitskaart in de rubriek “volmachtdrager” invult en ondertekent. Bij het formulier voor het openen van uw rekening voegt u een recto-versokopie van de identiteitskaart en een recent woonplaatsbewijs van de volmachtdrager(s).