Hoe kan SAAT binnen het 1 certificaat = 1 stem model voorkomen dat ongewenste partijen een belang in de bank krijgen?

Dit is het antwoord van SAAT: SAAT zal ook in de toekomst een rol blijven spelen in de algemene vergadering van Triodos. In beide stem-vormen kunnen certificaathouders SAAT opdragen te stemmen en SAAT zal dit doen met inachtneming van de missie en de belangen van de certificaathouders en de bank. Uiteindelijk bepalen de certificaathouders, door te kiezen voor een stembeleid, wat de rol van SAAT in de toekomst zal zijn.

SAAT behoudt in ieder geval haar beschermende rol. Naar Nederlands recht zal SAAT kunnen optreden in uitzonderlijke gevallen waarin de belangen van Triodos en de missie in het geding zijn. SAAT kan in dat geval weigeren certificaathouders stemvolmacht te geven. SAAT zal dat niet lichtvaardig doen en het algemene uitgangspunt onder de MTF zal zijn dat certificaathouders kunnen stemmen.