Hoe lang kan ik uitstel van betaling voor mijn woonkrediet krijgen? 

  • Als u uw aanvraag vóór 30 april 2020 hebt gedaan, kunt u de maximale termijn van 6 maanden betalingsuitstel opnemen, en dat tot uiterlijk 31 oktober 2020.
  • Ook als u uw aanvraag pas na 30 april 2020 hebt gedaan, zal u tot 31 oktober 2020 van betalingsuitstel kunnen genieten. Dat betekent wel dat u niet de maximale termijn kunt opnemen. 
    Dat betekent bv. dat wie een kredietaanvraag doet in juni nog maximaal 4 maanden betalingsuitstel kan opnemen (juli - augustus – september – oktober).
  • Betalingsuitstel werkt niet met terugwerkende kracht. U kunt dus alleen betalingsuitstel krijgen voor nog toekomstige maandaflossingen. 
Had u uw aanvraag ten gevolge van de coronacrisis al ingediend voordat het charter van Febelfin werd gepubliceerd, dan zal uw aanvraag geëvalueerd worden volgens de criteria van het charter.
De bank zal u dit onderstaande aanvraagformulier doorsturen met de vraag om het in te vullen en het ons ondertekend terug te sturen via mail naar woonkrediet@triodos.be. Voeg bij het formulier de documenten die de daling van uw huidige inkomsten aantonen. De bank ondersteunt in de huidige situatie haar klanten en zal geen kosten aanrekenen voor die opschorting.