Hoe werkt dividendbetaling in stockdividend?

Stockdividend betekent dat de uitbetaling van het dividend gebeurt onder de vorm van nieuwe certificaten van aandelen.

Per X aantal certificaten ontvangt u extra certificaten van aandelen. X is de stockdividendratio uitgedrukt in drie decimalen. Die stockdividendratio wil zeggen dat als X gelijk is aan 38,974, u per 38,974 certificaten in uw bezit één nieuw certificaat ontvangt. Dat aantal kan elk jaar verschillen. Het definitieve aantal wordt vastgesteld tijdens de Algemene vergadering van certificaathouders.