Hoe wordt de creditrente voor particulieren berekend?

Maandelijks berekenen we de rente in functie van het aantal dagen in die maand. Bijvoorbeeld: 30/365 voor de maanden met 30 dagen, 31/365 voor de maanden met 31 dagen.

Een voorbeeld:
​​Op het einde van de maand november bedraagt het gemiddelde saldo op alle spaarrekeningen samen 550.000 euro.

Er wordt dan een creditrente van -0,5 % aangerekend op 50.000 euro.

De maand november telt 30 dagen. Op jaarbasis komt dat dus neer op: (50.000 euro * 0,5%)*(30/365) = 20,54 euro.