Hoe wordt de waarde van het certificaat van aandelen Triodos Bank berekend?

De certificaten van aandelen Triodos Bank zijn niet beursgenoteerd. Hun intrinsieke waarde wordt uitsluitend bepaald op basis van het eigen vermogen per onderliggend aandeel, zoals blijkt uit de boekhouding van Triodos Bank, los van elke speculatie of toekomstverwachting.

De waarde van het certificaat van aandeel Triodos Bank wordt dagelijks door de bank bepaald. De berekening gebeurt op basis van het eigen vermogen van de bank gedeeld door het aantal aandelen. Als het resultaat van de berekening gelijk is aan of groter dan 0,50 euro, dan wordt de waarde naar boven afgerond. Wanneer het resultaat kleiner is dan 0,50 euro, wordt de waarde naar beneden afgerond.

De certificaten van aandelen Triodos Bank zijn doorlopend verhandelbaar tegen de hiervoor genoemde intrinsieke waarde. De situatie kan zich voordoen dat certificaten van aandelen Triodos Bank niet of beperkt kunnen verhandeld worden. Bij de aan- en verkoop van certificaten van aandelen Triodos Bank kan Triodos Bank nv als tegenpartij fungeren en tot een maximum van 2% van haar uitstaande certificaten van aandelen Triodos Bank inkopen. Boven die grens zullen verkopers hun certificaten van aandelen Triodos Bank slechts kunnen verkopen als er kopers zijn. Een verplichting aan de zijde van Triodos Bank nv om certificaten van aandelen Triodos Bank in te kopen bestaat er niet. In elk geval wordt het order afgewikkeld aan de intrinsieke waarde bepaald door Triodos Bank op het moment van de verwerking van uw order.

De actuele waarde is beschikbaar op Certificaten van aandelen Triodos Bank. De waarde bij uitvoering van uw order kan mogelijk afwijken van de waarde op datum van uw storting.