Hoeveel bedraagt de creditrentevoet ?

Aan het einde van elke maand worden de gemiddelde bedragen op zichtrekeningen en spaarrekeningen van eenzelfde organisatie samengeteld. Als de som boven de 500.000 EUR uitkomt, wordt een negatieve interest van -0,50% (op jaarlijkse basis) geheven op het bedrag dat erboven uitkomt. Als het berekende gemiddelde in die maand lager is dan 500.000 EUR, bedraagt de creditrentevoet 0%.