Hoeveel bedraagt de negatieve creditrente voor particulieren?

Op het einde van elke maand worden de gemiddelde tegoeden op de spaarrekeningen van eenzelfde persoon samengeteld. Die berekening heeft betrekking op de tegoeden op de Triodos Impact Savings spaarrekeningen van de titularis én staat in verhouding tot de tegoeden op de Triodos Impact Savings spaarrekeningen van de medetitularissen (50 % indien de rekening werd geopend door 2 medetitularissen, 33,3 % indien de rekening werd geopend door 3 medetitularissen, …).

Ligt dat bedrag lager dan 500.000 euro, dan wordt 0 % creditrente aangerekend. Ligt dat bedrag hoger dan 500.000 euro, dan wordt (op jaarbasis) - 0,50 % aangerekend op het bedrag boven die drempel.

Een voorbeeld:
U bent titularis van een spaarrekening op uw naam en medetitularis van een spaarrekening met uw partner.

Het maandgemiddelde op uw persoonlijke spaarrekening bedraagt 300.000 euro.

Het maandgemiddelde op uw gezamenlijke spaarrekening bedraagt 500.000 euro. Er wordt vanuit gegaan dat daarvan 250.000 euro van u is.

Uw totaal bedraagt dus 550.000 euro en de rente van - 0,5 % wordt toegepast op 50.000 euro.