Is er een goed bestuursorgaan dat de waarden van Triodos kan borgen wanneer de certificaten op de MTF zijn genoteerd?

Dit is het antwoord van SAAT: De missie van Triodos staat verankerd in haar statuten. Triodos zal dus altijd rekening moeten houden met de missie. Wat betreft SAAT, ook na de MTF-notering zal SAAT blijven handelen in het belang van Triodos, de belangen van de certificaathouders en de missie van de bank.