Kan ik betalingsuitstel vragen om meteen ook andere aanpassingen aan mijn woonkredietovereenkomst te laten doen?

Nee, dat is niet mogelijk.