Kan ik een spaarrekening of een termijnrekening op twee namen openen?

Ja, dat kan. Bij de opening van een spaarrekening of een termijnrekening kunt u ook een medetitularis aanduiden.

Als u de rekening online opent, vinkt u op de eerste pagina het vakje 'ik wil de rekening openen met een medetitularis of een volmachtdrager' aan. 

Als u na de opening van een rekening, iets wilt wijzigen aan de rekeninghouders (een titularis of volmachtdrager toevoegen of verwijderen), stuur dan een e-mail naar Customer Services via info@triodos.be om die aanpassing te doen.