Kan ik een spaarrekening op twee namen openen?

Ja, bij het openen van een spaarrekening of een effectenrekening kan je ervoor kiezen om dat samen met een medetitularis te doen.

Een rekening met twee titularissen, of een gezamenlijke rekening, kan door twee personen beheerd worden. De titularis en mede-titularis hebben automatisch dezelfde rechten.