Kan ik een Triodos-rekening online beheren? Is dat gratis?

U kunt een Triodos-rekening online beheren via Internet Banking en de mobiele app en dat is volledig gratis.

De online mogelijkheden

=> voor een spaarrekening en Triodos Maandsparen

  • het saldo van uw rekening en uw rekeninguittreksels raadplegen
  • de rentecalculator en de gedetailleerde berekening van uw rente-inkomsten opvragen 
  • geld overschrijven naar een door u vooraf opgegeven begunstigde rekening op uw naam

Triodos Maandsparen wordt enkel online beheerd.

=> voor een termijnrekening

  • het saldo van uw rekening en uw rekeninguittreksels raadplegen
  • de looptijd en de rentevoet van elk contract raadplegen.

=> voor een Junior spaarrekening

  • het saldo en de rekeninguittreksels van de Junior spaarrekening raadplegen
  • de rentecalculator en de gedetailleerde berekening van de rente-inkomsten van die rekening opvragen
  • geld overschrijven naar een vooraf bepaalde rekening op naam van de minderjarige bij een Belgische bank of op naam van de wettelijke vertegenwoordiger(s) bij Triodos Bank België.

Belangrijk: alleen wettelijke vertegenwoordigers kunnen de rekening van hun kind via Internet Banking raadplegen en beheren.

=> voor een effectenrekening

  • het saldo, de verrichtingen en de rekeninguittreksels raadplegen
  • de halfjaarlijkse overzichten van uw beleggingen raadplegen