Kan ik Maandsparen voor een minderjarig kind?

Nee. Triodos Maandsparen is voorbehouden aan Belgisch ingezetenen vanaf 18 jaar. Voor een minderjarig kind kunt u als wettelijke vertegenwoorder alleen een Junior spaarrekening openen.