Moet ik elke verrichting autoriseren?

Om een verrichting te kunnen uitvoeren moet u deze autoriseren.

U kunt eveneens ingevoerde betalingen bewaren in de map 'Te autoriseren verrichtingen' om ze nadien pas te autoriseren.