Valt de cash positie in mijn Triodos Impact Portfolio onder de taks op de effectenrekeningen?

Nee. Alleen de effecten in uw Triodos Impact Portfolio komen in aanmerking voor de berekening van de gemiddelde waarde.