Waarom betalen banken negatieve interesten aan de Europese Centrale Bank?

Triodos Bank leent alleen geld aan ondernemers die zich inzetten voor en meewerken aan positieve verandering. Het onderzoek van die kredietdossiers gebeurt zeer grondig en er is dus altijd een lange doorlooptijd tussen het ogenblik dat wij spaargeld ontvangen en het moment dat wij het effectief kunnen uitlenen.

Banken moeten bovendien altijd een deel van de toevertrouwde middelen onder de vorm van ‘liquiditeiten’, ook wel ‘buffer’ genaamd, behouden. Net zoals andere banken, plaatst Triodos Bank haar liquiditeiten bij de Europese Centrale Bank (ECB). Zij rekent voor die dienst een negatieve interest aan.