Waarom is de prijs van het certificaat van aandeel niet vastgelegd tijdens de campagneperiode?

Historisch, en dit tot 2009, vonden de kapitaaluitgifte-campagnes voor alle bijkantoren van de bank tijdens een gemeenschappelijke periode plaats.

Vanaf 2010 werden de campagnes per land gespreid over het hele jaar. Voor elke campagne werd telkens een vaste emissieprijs voor het certificaat van aandeel gegarandeerd die dan ook telkens gold in alle landen.

Echter, Triodos Bank kan zich niet veroorloven om de koers van het certificaat van aandeel telkens voor 6 weken vast te leggen. Bijgevolg werd beslist om de prijs niet langer voor een campagneperiode vast te leggen.