Waarom moet een vragenlijst ingevuld worden voor het certificaat van aandeel Triodos Bank?

Een juiste beleggingsbeslissing nemen is enkel mogelijk op basis van voldoende kennis en ervaring. Triodos Bank wil u daarin begeleiden en nodigt u daarom uit om de vragenlijst in te vullen. Ons initiatief kadert in de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (‘Markets in Financial Instruments Directive’ of ‘MiFID’) die onder meer tot doel heeft u als belegger maximaal te beschermen.

Als u wilt beleggen in certificaten van aandelen Triodos Bank zonder daarbij beleggingsadvies te ontvangen, zal Triodos Bank daarom eerst nagaan of u over de nodige kennis en ervaring beschikt om de risico’s verbonden aan certificaten van aandelen in te schatten.