Waarom wordt er op de Triodos-spaarrekeningen geen rente aangerekend?

Ons aanbod werd aangepast om het evenwicht te waarborgen tussen impact, risico en rendement binnen een context waarbij banken stijgende kosten moeten dragen (in de strijd tegen witwassen, met het oog op de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verplichte storting van geld tegen negatieve tarieven bij de Europese Centrale Bank) terwijl ze hun inkomsten uit de rente van leningen zien dalen omwille van de extreem lage rentevoeten. Op die manier willen we blijven werken aan onze missie: geld voor positieve veranderingen aanwenden. In het licht van de enorme maatschappelijke en ecologische uitdagingen is dat meer dan ooit noodzakelijk.