Waarvoor staat SEPA?

SEPA staat voor Single Euro Payments Area, een eengemaakte Europese betaalmarkt. Die zal ervoor zorgen dat consumenten, bedrijven en overheden hun betalingen kunnen uitvoeren naar alle lidstaten van de Europese Unie, de lidstaten van de Europese Vrijhandelsorganisatie (EFTA) en Monaco en dat met dezelfde betaalinstrumenten (kaarten, overschrijvingen, domiciliëringen).

SEPA bestaat uit volgende elementen: de euro als eenheidsmunt, het IBAN-rekeningnummer als rekeningidentificatie en de BIC als bankidentificatie.

Meer info op www.sepabelgium.be.