Waarvoor staat SEPA?

SEPA staat voor Single Euro Payments Area, een eengemaakte Europese betaalmarkt. Die zal ervoor zorgen dat consumenten, bedrijven en overheden hun betalingen kunnen uitvoeren naar alle lidstaten van de Europese Unie, de lidstaten van de Europese Vrijhandelsorganisatie (EFTA) en Monaco en dat met dezelfde betaalinstrumenten (kaarten, overschrijvingen, domiciliëringen). De lijst van de deelnemende landen vindt u hier.

SEPA is een initiatief van de Europese Commissie, ondersteund door de Europese Centrale Bank, dat wordt ontwikkeld en uitgevoerd door de banksector. Met SEPA beoogt men de totstandkoming van een concurrerende interne markt voor betalingsverkeer binnen één enkel wettelijk en reglementair kader. Voor elk land gelden dezelfde voorwaarden, rechten en verplichtingen.

SEPA bestaat uit volgende elementen: de euro als eenheidsmunt, het IBAN-rekeningnummer als rekeningidentificatie en de BIC als bankidentificatie.

Meer info op www.sepabelgium.be.